Chúc mừng
Đăng ký tài khoản thành công!
Có lỗi
Đăng ký tài khoản thất bại!

Hệ thống tài khoản ngân hàng

Nạp tiền trên Hệ thống Ngantin.vn Ghichu Ngantin+ Mã khách hàng VD : ngantin68


Chủ tài khoản: HÀ THỊ MINH HOA

+  Techcombank - chi nhánh Thăng Long    : 19131779709017

+  Vietcombank  - chi nhánh Hà Nội    :  0011004401210

+  Viettinbank    - chi nhánh Thanh Xuân: 102869226113

+ BIDV              - chi nhanh Hà Thành : 12210001624261

+ AGRIBANK      - chi nhanh Hà Nội :  1500205996466

 

NHẬN TIỀN TỪ TRUNG QUỐC VỀ VIỆT NAM

1. Ngân Hàng Nông Nghiệp Trung Quốc :

账户: LAIMINHTHANG

账号: 6228485018569017178

中国农业银行-广西壮族自治区-崇左-凭祥弄怀支行

2. Ngân hàng Công Thương Trung Quốc:

账户: LAIMINHTHANG

账号: 6212253602007398680

中国工商银行 广州大南路支行


3. Nhận tiền về tài khoản Alipay-支付宝收款 :账号:  trungvietexpress@126.com 名户: LAIMINHTHANG

4. Nhận tiền về từ Wechat- thanh toán hộ qua wechat:Minhthang0506 ( sdt : 0934669882)


DANH SÁCH TÀI KHOẢN DỰ PHÒNG
STT  NGÂN HÀNG CHỦ TK SỐ TK CHI NHÁNH NGÂN HÀNG
1 VIETCOMBANK NGUYỄN VĂN HIỂN 0981000410080  TP LẠNG SƠN
2 BIDV NGUYỄN VĂN HIỂN 35110000463850  TP LẠNG SƠN
3 SACOMBANK NGUYỄN VĂN HIỂN 030045662655  TP LẠNG SƠN
4 VIETINBANK NGUYỄN VĂN HIỂN 104868570544
 TP LẠNG SƠN
5 AGRIBANK NGUYỄN VĂN HIỂN 8403205080030  TP LẠNG SƠN
6 TECHCOMBANK VŨ HOÀI ANH 14024317807014  TP LẠNG SƠN
7 VPBANK VŨ HOÀI ANH 157222228  TP LẠNG SƠN